Home>Anglicaanse Kerk in Nederland

Anglicaanse Kerk in Nederland

De Anglicaanse Kerk in Nederland is onderdeel van de Church of England. Het decanaat Nederland is een van de twee decanaten in het aartsdiaconaat van Noord-West Europa, onderdeel van het bisdom Europa.

Je vindt Anglicaanse kerken in de meeste grote steden. Zoek een Anglicaanse kerk in jouw buurt >

In 1585 ontstond de eerste Anglicaanse kerk in Den Haag. In de loop van de 17e eeuw werden er Anglicaanse kerken gestart in Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Arnhem, Amsterdam en Haarlem. De afgelopen 25 jaar zijn er nieuwe gemeenten ontstaan in Voorschoten, Heiloo, Maastricht en Amsterdam-Zuid en -Zuidoost. De nieuwste gemeenschappen groeien in Amersfoort and Groningen.

Elke gemeenschap heeft zijn eigen karakter en heeft leden uit zeer diverse achtergronden en landen. We voelen ons deel van Gods ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Die eenheid uit zich in onze bischop en de synodale structuur waarin leken en geestelijken samen optrekken.